Yleistietoa Alkolukoista

Alkolukko on ajonestolaite, joka mittaa kuljettajan uloshengitysilman alkoholipitoisuuden ja estää ajoneuvon käynnistyksen kuljettajan ollessa alkoholin vaikutuksen alainen. Raja-arvona on yleensä 0,1 mg/l uloshengityksessä, mikä vastaa 0,2 promillea verikokeessa.

Autowatch alkolukot perustuvat sähkökemialliseen mittauskennoon, polttokennoanturiin, joka reagoi hengityksen mukana olevaan alkoholiin. Polttokennoanturi on tämän päivän teknisesti kehittynein alkolukkojen mittausmenetelmä.

Näytepuhalluksen jälkeen suoritetaan näytteen analysointi. Tämän jälkeen mittalaite lähettää tiedon tuloksesta ajoneuvon sähköjärjestelmään kytketylle alkolukon keskuslaitteelle, joka sallii tai estää ajoneuvon käynnistämisen saamansa tiedon mukaisesti.

Kalibrointi

Miksi täytyy kalibroida?
Alkolukko perustuu sähkökemialliseen polttokennoon ja sen tarkkuus täytyy tarkistaa säännöllisin väliajoin, jotta voidaan varmistua puhalletun tuloksen ehdottomasta tarkkuudesta. Kovassa käytössä olevan polttokennon Ns. nollapiste saattaa siirtyä, joka saadaan kalibroinnilla palautettua määrättyyn arvoon. Autowatch laitteet tulee kalibroida 12 kuukauden väliajoin. Laite ilmoittaa itse tulevasta kalibrointitarpeesta kuukautta ennen uudelleen kalibrointipäivää.

Kalibroiminen
Kalibrointi voidaan suorittaa toimittamalla laite Sarco Oy:n toimipisteeseen Niittyläntie 3 Helsinki tai Sarco Oy:n valtuuttamalle jälleenmyyjälle/ huoltopisteelle.

Lista valtuutetuista kalibrointipisteistä löydät tästä: https://www.sarco.fi/autowatch-huolto/

Kalibroinnin hinta
Tiedustele Kalibroinnin hintaa lähimmältä jälleenmyyjältäsi.

Lokitiedostojen lukeminen

Autowatch alkolukko on Liikenteen turvallisuusviraston hyväksymä laite. Laite tallentaa tapahtumat omaan keskusmuistiin ja ne voidaan tarvittaessa lukea valtuutetun asennusliikkeen toimesta.

Hyväksynnät

1.8.2011 lähtien on saanut myydä, luovuttaa ja liikenteessä käyttää vain sellaista alkolukkoa, jonka mallin Liikenteen turvallisuusvirasto on hyväksynyt. Alkolukot tulivat pakollisiksi myös koululaiskuljetuksiin (taksit, bussit) 1.8.2011 alkaen.
Autowatch alkolukot täyttävät sekä viranomaisstandardin EN 50436-1 (Autowatch 720), että vapaaehtoisstandardin EN 50436-2 (Autowatch 740) vaatimukset.

Cenelec EN 50436-1
Cenelec En 50436-2
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Asennus

Autowatch alkolukkoja saa asentaa ja kalibroida vain Sarco Oy:n hyväksymä asennusliike. Asennusliike/jälleenmyyjä on läpikäynyt Autowatch asennus- ja kalibrointikoulutuksen.

Lista asennusliikkeistä ja jälleenmyyjistä https://www.sarco.fi/autowatch-huolto/