Stalker Dual DSR

• Kohteen suunnan tunnistus
• Mahdollista rajata mittaus vain lähestyviin tai loittoneviin tai mitata samanaikaisesti molempia suuntia
• Sekä voimakkain että nopein kohde on lukittavissa
• Liitäntä auton nopeusmittariin josta seuraa automaattinen vaihto paikaltaan/liikkeestä mittauksen välille sekä tarkka oman nopeuden seuranta
• Sarjaporttiliitäntä mittaustulosten siirtämiseksi auton video- tai tietokonejärjestelmiin
• Eurooppalaiset hyväksyntämerkinnät

R&TTE - Directive 1999/5/EC
Automotive EMC 72/245/EEC, 2004/104/EC, 2005/49/EC, 2005/83/EC, 2006/28/EC

DUAL DSR CE