Laatupolitiikka

Sarco Oy:n tärkein tavoite on asiakastyytyväisyys. Pyrimme täyttämään asiakkaidemme tarpeet ja odotukset ja jopa ylittämään ne. Asiakastyytyväisyyttä ylläpidämme joustavalla palvelulla sekä kustannustehokkailla ja laadukkailla tuotteilla. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme ja tuotteitamme.

Sarco Oy tuottaa ja toimittaa asiakkailleen sopimusten ja sovittujen aikataulujen mukaisesti tuotteita ja palveluja, joiden ominaisuudet ja korkea laatutaso ovat asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden mukaisia.

Pidämme yllä tuotekehitys-, valmistus- ja laadunvarmistusresursseja varmistaaksemme tuotteiden hyvän laadun koko niiden elinkaaren ajan. Turvallisuustoimintamme suojelee henkilöstöä, omaisuutta, tietoa ja toiminnan häiriöttömyyttä tavoitteittemme toteutumisen varmistamiseksi. Teknisen tuen, huollon ja varaosien saatavuus varmistetaan kaikissa olosuhteissa.

Arvostamme sekä henkilökuntamme että yhteistyökumppaneidemme ammattitaitoa, yhteistyökykyä ja pitkäjänteisyyttä. Jokainen tuntee oman vastuualueensa ja on sitoutunut noudattamaan sitä.

Jatkuva kehittäminen on yksi perusperiaatteistamme. Parannamme jatkuvasti tuotteitamme, niiden tuotantomenetelmiä ja henkilökuntamme ammattitaitoa. Seuraamme jatkuvasti alan kehitystä ja reagoimme nopeasti muutoksiin. Jokaisen velvollisuus on tuoda havaitsemansa virheet, laatupoikkeamat ja kehittämistarpeet välittömästi esille, jotta korjaavat toimenpiteet voidaan tehdä nopeasti ja tehokkaasti.

Laadunkehittäminen on jokaisen oikeus ja velvollisuus. Teemme kerralla valmista asiakaslaatua. Toimintamme on standardien ISO 9001 sekä AQAP-2110 laatujärjestelmävaatimusten ja suuntalinjojen mukaista.

Seuraamme säännöllisesti tuotteiden ja toiminnan laatutasoa. Mahdollisia poikkeamia käsitellään laatutyöryhmässä ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään välittömästi. Asiakkaiden reklamaatioita käsitellään samalla vakavuudella kuin tilauksia.

Tuotteet ja yrityksen koko toiminta ovat sopusoinnussa viranomaisten ohjeiden ja lainsäädännön kanssa.